На 25 јуни, Српската стопанска комора организира онлајн конференција за презентирање на програми за поддршка и кредитни линии за малите и средни претпријатија на Западен Балкан, како и можности за финансирање на ризичен капитал.

Конференцијата, организирана во рамките на Бизнис форумот СД ЕДИФ 2021 и во партнерство со Европската мрежа за претприемништво (ЕЕН) и Европскиот инвестициски фонд (ЕИФ), ќе се одржи преку иновативната онлајн платформа FINNO https://finno.b2match.io/ наменети за развој на бизнисот од регионот.

„Основната идеја за воспоставување на платформата ФИННО беше да им се обезбедат на малите и средни компании целосни информации за достапните извори на финансирање од европски и регионални фондови и програми за финансиска поддршка“, рече Гордана Тиодоровиќ, помошник директор на Секторот за репрезентација и заштита на членовите на ДКС. Тој додава дека платформата, покрај изворите за финансирање деловни проекти, содржи интегрирани тековни повици и вести, база на понуда и побарувачка, како и поврзување на компаниите за развој на технологии и иновации.

Платформата, развиена на иницијатива на Српската стопанска комора, како координатор на конзорциумот ЕЕН Србија и со поддршка на конзорциумот ЕЕН од регионот, нуди можност за организирање настани преку Интернет и билатерални средби, но исто така ги содржи сите потребни информации за достапни фондови на ЕУ и регионални програми и финансиска поддршка Целта е да ги имаме сите потребни информации за развој на иновации, конкурентност и деловно работење на компании од Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Хрватска и Словенија на едно место.

Креирањето на платформата ФИННО беше поддржано и од европски партнери. Марко Џулијани од Европскиот инвестициски фонд нагласува дека информативна платформа како оваа може да биде многу корисна за компаниите кои можат директно да се запознаат со иницијативите на ЕУ што им се достапни, додека Синиша Марчиќ од Советот за регионална соработка истакнува дека една од клучните цели на Акционен план за заеднички регионален пазар до 2024 година, создавање динамичен екосистем за иновации на Западен Балкан и промовирање на индустриски развој и дека оваа платформа е моќна алатка за постигнување на овие цели.

„Од една страна, платформата овозможува подобри информации за расположливите средства на Европската унија и нивно подобро искористување, додека можноста за билатерални врски и деловно работење на компаниите ќе го подобри бизнисот, економскиот развој и животот на граѓаните во регионот на Балканот“, рече Марчиќ.