Во просториите на Фондот за иновации и технолошки развој денеска ќе биде презентиран предлог протоколот за постапување при проценка на ризик за компании апликанти од аспект на поврзаност со носители на јавни функции и нивно влијание, со цел да се постави системско решение кое ќе се применува при аплицирање за сите инструменти за финансиска поддршка на ФИТР.

Предлог протоколот е изработен од страна на ФИТР.

Со цел да биде вклучена и експртската јавност, Фондот во соработка со „Транспаренси Интернешнал” – Македонија, ќе спроведе и панел дискусија за предлог протоколот.