Според планот за вонредни состојби, има три кризни нивоа. На првото ниво, предвидено е формирање на кризен тим кој ќе ја анализира и проценува состојбата со снабдувањето за – доколку е потребно – да се преземат дополнителни мерки за зголемување на безбедноста на снабдувањето.

Германскиот сојузен министер за економија Роберт Хабек ја активираше фазата на рано предупредување од таканаречениот „план за итни случаи за гас“.

Според планот за вонредни состојби, има три кризни нивоа. На првото ниво, предвидено е формирање на кризен тим кој ќе ја анализира и проценува состојбата со снабдувањето за – доколку е потребно – да се преземат дополнителни мерки за зголемување на безбедноста на снабдувањето.

„Во моментов нема тесни грла за снабдување“, вели Хабек , но „сепак, мораме да ги зголемиме мерките на претпазливост за да бидеме подготвени во случај на ескалација од страна на Русија.“

Според Министерството, целокупното снабдување на сите германски потрошувачи на гас во моментов е сè уште загарантирано. Сепак, отсега од секој потрошувач на гас – од бизнис до приватни домаќинства – исто така се бара да ја намали потрошувачката што е можно повеќе.