Германската влада спроведе мерки со кои им е полесно и поевтино на германските компании да инвестираат во 34 земји, меѓу кои и оние од Западен Балкан, вклучувајќи ја тука и Македонија.

Гаранциите за инвестиции се приоритетни за германската надворешна трговска политика. Ако германска компанија инвестира во земја во развој или таканаречена земја во брз развој, може да аплицира за осигурување на инвестициите од сојузната влада.

Во случај компанијата да мора да откаже инвестиција поради конфискација, војна или прекршување на законите од страна на владата на предметната странска земја, германската влада ќе надомести поголем дел од загубата. На пример: во првата половина на 2023 година, германската влада со своето осигурување гарантираше околу 30 милијарди евра инвестиции.

Но, ова осигурување е поврзано со одредени трошоци, често во милиони, за самата компанија која сака да инвестира – како во форма на даноци, бирократија, така и во случај навистина да се случи нарушување.

Значи, важната вест е дека германската влада на почетокот на неделата одлучи да ги подобри условите за гаранции за инвестиции за германската економија во одредени земји и да ги преполови трошоците за гаранцијата за самите компании-инвеститори. На сите континенти има 34 земји за кои условите се подобруваат. Кога станува збор за Европа, тука се рангирани Турција и земјите од Западен Балкан: Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Македонија и Србија.

Одлуката е дел од стратегијата на германската влада за диверзификација , која има за цел да ја намали големата зависност од неколку пазари и критични јазли во синџирите на снабдување. Подобрените услови имаат за цел да ги поттикнат компаниите да инвестираат на пазари каде што моментално се недоволно активни.

„Со новиот позитивен стимул, посилно ја поддржуваме германската економија во важната диверзификација за поголема отпорност на кризи“, изјави државниот секретар за економија Франциска Брантнер за весникот Handelsblat. „Избравме земји кои се сигурни надворешно трговски партнери и политички стабилни“, додаде тој за германскиот весник.

Инвеститорите во 34-те моментално привилегирани земји, вклучително и Македонија, можат да имаат дополнителни поволности – доколку инвестираат во зелената економија, односно во таканаречените зелени технологии.