Германскиот Уставен суд денеска ја отфрли жалбата на програмите за поттик на Европската централна банка (ЕЦБ), заклучувајќи дека централната монетарна институција на еврозоната не го нарушила клучниот принцип на пропорционалност.

За да ја поддржи економијата и да ја задржи инфлацијата на нешто помалку од два проценти ЕЦБ од март 2015 до крајот на 2018 година во рамките на програмата PSPP купи државни обврзници и други хартии од вредност за приближно 2,6 милијарди евра.

Со тоа ЕЦБ и помогна на еврозоната да надмине неколку кризи, но влезе во судир со Германија, која е будна да се осигура дека ЕЦБ не го надминува својот мандат и не ги финансира директно земјите-членки.

Група германски академици веќе долго време тврдат дека централната монетарна институција во еврозоната излегла надвор од нејзиниот мандат и нивната жалба е изнесена пред германскиот Уставен суд.

Во мај минатата година, уставните судии пресудија дека програмата на ЕЦБ не е директно финансирана од владите, што е во спротивност со Повелбата на ЕУ, но побараа документи со кои се потврдува принципот на пропорционалност на „ефектите на монетарната и фискалната политика“ на земјите членки.

Доколку ЕЦБ не докаже дека го почитува принципот на пропорционалност, германската Централна банка ќе мора да престане да учествува во спорната програма, тогаш предупредија судиите, поставувајќи три месеци за да ги достават потребните документи.

Во меѓувреме, ЕЦБ ги достави бараните документи до германската Влада и парламентот, кои ги прифатија неговите аргументи.