Годишен раст од 3,4% на вкупните депозити и од 9,9% на вкупната кредитна поддршка во септември 2022 година.

На годишна основа, вкупните депозити бележат раст од 3,4%, кој речиси во целост се должи на повисоките депозити на секторот домаќинства.

На годишна основа, вкупните кредити се зголемени за 9,9% како резултат на зголеменото кредитирање на двата сектора, коешто е поизразено кај корпоративниот сектор.

Најновото соопштение за монетарните движења е достапно на следната врска:

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9CD/2022/Soopstenie_za_pecat_monetarni_dvizenja_2022_septemvri_mk.pdf