Годишен раст од 4,9% на вкупните депозити и од 9,4% на вкупната кредитна поддршка во декември 2022 година.

На годишна основа, вкупните депозити бележат раст од 4,9%, во услови на зголемување на депозитите кај двата сектора.

На годишна основа, вкупните кредити се зголемени за 9,4%. Годишниот раст се должи на повисокото кредитирање на двата сектора, коешто е поизразено кај корпоративниот сектор.

Најновото соопштение за монетарните движења е достапно на следната врска:

https://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9CD/2022/Soopstenie_za_pecat_monetarni_dvizenja_2022_dekemvri_mk.pdf