Денеска, вторник, 19 март истекува рокот за поднесување апликации за програмата „Дигитални трансакции“, која покрива дел од трошоците за купување и меѓусебно поврзување на ПОС како и низа дополнителни дигитални потреби на еден бизнис во Грција.

Добивањето ваучер за финансирање ги покрива и оние кои веќе купиле ПОС или веќе го направиле трошокот за интерконекција, при што купонот делува како кредит за идните трошоци од давателот или во некои случаи (во зависност од давателот) што доведува до подеднакво враќање на веќе платени пари. Секое претпријатие, доколку ги исполнува критериумите за подобност, може да добие грант за повеќе од една категорија.

До 31 март, задолжените треба да се обратат кај овластените техничари за монтирање на каса за да го завршат процесот. Сепак, рокот може да се продолжи за уште еден месец, односно до 30 април: за оние бизниси кои не успеале да најдат достапен термин во март, но имаат закажан термин со техничар за инсталација во текот на април.

Состаноците ќе треба да се декларираат на специјалната платформа која излезе во живо минатиот петок. за деловните субјекти кои ќе пријават во регистарот на ПОС дека ќе ја заменат својата каса со едно од новите достапни решенија сè-во-едно за кое не се потребни дополнителни интерконекции.

Во случај на неповрзување на ПОС со касата во задолжителните рокови, обврзниците се соочуваат со парична казна од 10.000 евра, доколку бизнисот е должен да одржува едноставен сметководствен систем или 20.000 евра, доколку е должен да одржува двоен сметководствен систем, инормира То Вима.