Побарувачката за викендички во Грција од државјани на други земји е зголемена за 11,8% во првиот квартал од 2024 година, како што, според неодамнешниот извештај на Димитра Скуфу во „НЕА“, покажуваат главно (но не само) Англичаните, Германците и Американците. силен интерес за стекнување на… место за одмор во водите на Егејското или Јонското Море, пишува То Вима.

Комбинацијата на овие податоци со заклучоците од неодамнешните релевантни истражувања докажува дека ова не е случаен феномен, туку тренд кој има длабоки корени и веројатно ќе трае. Индикативно е дека, особено во однос на преференциите на пензионерите, пред се на оние кои доаѓаат од земји со прилично високи примања и се способни да го планираат и реализираат својот сон, сите истражувања ја носат Грција на првите позиции. Не само во Европа, туку и во целиот свет, каде конкуренцијата е жестока. Истражувањето на Интернешнел Ливинг за 2024 година, врз основа на Глобалниот пензиски индекс ја рангира земјата на шестото место во светот на листата на „рајови на земјата“ за пензионери.

Три елементи се индикативни: Првиот се однесува на трошоците за живот и домување, кои постојано растат, а притоа ја намалуваат релативната предност што Грција сè уште ја има во однос на другите земји. Втората е поврзана со балансот помеѓу понудениот „производ“ и можностите што постојат за адекватно опслужување – во равенка која очигледно ги вклучува потребите на неговите жители. Третото, се секако климатските промени, кои генерираат повисоко повисоко ниво на топлинска енергија и недостаток на вода.