Во минимален рок од не повеќе од десет минути, од речиси еден месец што е потребен денеска, со одлука на Министерството за развој во Грција ќе може да се основаат бизниси од дополнителни дванаесет различни правни форми.

Поконкретно, со министерската одлука за „Модел на Статутот за основање на компании преку едношалтерскиот систем (ЕСС) и електронската услуга“ потребното време за електронско основање е сведено на минимум. Во следните неколку месеци и за само десет минути по цена од 15 до 18 евра, еден претприемач може да основа компанија со неговиот персонален компјутер како единствена алатка.

 

 

Досега, на заинтересираниот млад претприемач му требаше драгоцено време – кое може да надмине еден месец – бидејќи требаше да посети најмалку три различни служби (Коморска служба ГЕМИ, надлежна даночна управа и ЕФКА), информира То Вима.

Сите правни облици би можеле да се утврдат со стандарден Статут и со дополнителна содржина за да можат заинтересираните страни да изготват и да ги достават Статутот на своето друштво. Пријателското деловно опкружување што го гради Владата е практично. Тоа го поедноставува одзема време бирократските процедури, го промовира и олеснува претприемништвото, особено кај младите, рече министерот за развој Костас Скрекас.