Грижата за природата ни носи бенефити и во нашиот дом.

Високите сметки за електрична енергија се често голем товар на домашниот буџет.

Оваа година, Халкбанк отвори Еко кредит со кој можете да вложите во својот дом и да направите различни проекти кои ќе ви го олеснат секојдневието.

Дознај повеќе на: https://halkbank.mk/eko-kredit-nspx.nspx