Во текот на минатата година Грозд“ АД Струмица оствари добивка од 47 милиони денари, што е зголемување во однос на претходната година кога добивката на компанијата изнесувала 37 милиони денари, покажува консолидираниот биланс на успех објавен преку Македонската берза.