Со новата регулатива во сферата на платежните услуги се воведуваат одредени ограничувања за надоместоците коишто ги наплаќаат банките, заради заштита на потрошувачите. За месечен надоместок од 34 денари, или 0,1% од просекот во изминатите 12 месеци од просечната исплатена нето-плата во земјата, граѓаните коишто ќе отворат платежна сметка со основни функции можат да користат голем број платежни услуги, посочува гувернерката на Народната банка, Анита Ангеловска-Бежоска, во интервју за „Слободен Печат“ и дополнува дека оваа сметка, заедно со услугите коишто ги нуди, се бесплатни за дел од социјално ранливите категории.

Гувернерката истакнува дека со новиот Закон за платежни услуги и платни системи, покрај со регулаторни ограничувања за надоместоците, се придонесува за намалување на трошоците на граѓаните за платежни услуги преку отворање на пазарот за нови даватели на платежни услуги, покрај банките. „Се оди кон конкурентен притисок за поопшто намалување на надоместоците коишто се наплатуваат за платежните услуги“, истакнува гувернерката и додава дека на веб-страницата на Народната банка веќе е достапна алатка со која граѓаните можат да ги споредат надоместоците за 11 платежни услуги коишто најчесто ги користат граѓаните, за да можат точно да знаат која банка нуди најниска цена.

Гувернерката посочува дека во моментов, во соработка со другите финансиски регулатори, се подготвува и нова регулатива за финансиски омбудсман, односно посебна институција којашто директно би била задолжена за постапување во врска со поплаките на граѓаните, независно од кој финансиски сегмент доаѓаат. „Овој проект сѐ уште е во тек, но ова јасно покажува дека граѓаните и нивниот интерес се најважни во работењето на централната банка“, вели таа.