Средба на високи претставници од министерствата за финансии и централните банки на шест земји од Југоисточна Европа во Народната банка на Република Македонија за годишниот состанок на Управниот одбор на Центарот за извонредност во финансиите (ЦЕФ). ЦЕФ е меѓународна организација со седиште во Љубљана, Словенија, чијашто мисија е да го поддржи развојот на капацитетите на финансиските службеници во Југоисточна Европа преку учење. Гувернерот на Народната банка на Република Македонија, Димитар Богов, беше претседател на Управниот одбор на ЦЕФ за изминатата година.

 

ЦЕФ е водечка институција за учење во Југоисточна Европа (ЈИЕ) која што нуди висококвалитетна и соодветна програма за учење за владините финансиски службеници. ЦЕФ годишно спроведува околу 60 настани за учење од областа на управувањето со јавните финансии, даночната политика и администрацијата, централното банкарство и лидерството за управување со реформите. Покрај тоа, ЦЕФ спроведува две програми за сертификација во земјата за јавни внатрешни ревизори и сметководители во Црна Гора и за јавни сметководители во Србија. На настаните присуствуваат повеќе од 1.200 јавни службеници од министерствата за финансии, централните банки и други јавни институции од цела ЈИЕ.

Членови на Управниот одбор на ЦЕФ се министрите за финансии и гувернерите на централните банки на земјите членки на ЦЕФ: Албанија, Бугарија, Македонија, Молдавија, Црна Гора, Романија и Словенија. Ова се земјите коишто го ратификуваа или пристапија кон Договорот за основање на ЦЕФ како меѓународна организација, додека ЦЕФ целосно им служи на институциите корисници од 12 земји од цела Југоисточна Европа.

Управниот одбор е тело за одлучување на ЦЕФ коешто одлучува за програмата и стратегијата на ЦЕФ. На состанокот, Одборот го потврди годишниот извештај на ЦЕФ за 2017 година и ги разгледа темите поврзани со управувањето и со програмата. Г. Димитар Богов, гувернер на Народната банка на Република Македонија, му го предаде ротирачкото претседателство на Управниот одбор на ЦЕФ на г. Владимир Мунтеану, првиот заменик-гувернер на Народната банка на Молдавија.