Во месец февруари 2021 година најповолна понуда на станбен кредит има Халк Банка со станбениот кредит .

Колку треба да вратите за станбен кредит од 30.000 евра на 15 и 20 години: