Халк Банка секогаш се грижи своите клиенти да бидат среќни и задоволни, и поради тоа го воведе новиот Comfort станбен кредит со животно осигурување, за купување на стан или куќа, деловен простор или рефинансирање на вашите изложености во други банки по основ на станбен кредит.

 

 

Поволностите кои ви ги нуди се:

  • фиксна каматна стапка за првите 5 години
  • временскиот рок на отплата е до 30 години
  • ниска стапка на вкупни трошоци на кредитот
  • БЕЗ трошоци за проценка
  • БЕЗ трошоци за одобрување и
  • БЕЗ трошоци за предвремена ликвидација од сопствени средства како и големи олеснувања во обезбедувањето

Повеќе информации во најблиската филијала или на следниов линк.