Халк Осигурување АД Скопје е брзорастечка осигурителна компанија, која се постави меѓу најуспешните компании на пазарот за неживотно осигурување.

Со нови перспективи Халк Осигурување АД Скопје гради сигурна иднина за клиентите, како и за вработените.

Во контекст на горенаведеното, на 20.10.2021 година се реализираше седмата емисија на хартии од вредност на Халк Осигурување АД Скопје, со вкупна вредност на емисијата од 3.000.000,00 евра, односно 184.953.000,00 денари. Апсолутната вредност на основната главнина по реализацијата на емисијата на хартии од вредност е во висина од 15.500.000,00 евра, со состојба на основната главнина по реализацијата.

Со реализацијата на седмата емисија на хартии од вредност, Халк Осигурување АД Скопје уште еднаш потврдува и говори дека успешно чекори кон целта да биде една од најголемите и најуспешни осигурителни компании на пазарот. Халк Осигурување АД Скопје останува посветена на раст и развој.