Халкбанк АД Скопје информира за успешно спроведено прво, месечно извлекување на наградната игра „ПЛАЌАЈ СО HALKPAY И ОСВОЈУВАЈ НАГРАДИ!” на 03.12.2020 година во 12 часот. Во присуство на трочлена комисија составена од двајца претставници од Халкбанк АД Скопје и овластен нотар,  извлечени се првите добитници на 5 Смарт Андроид телефони.

Среќни добитници од првото месечно извлекување се :

  • Ивана Толева
  • Александар Трпчевски
  • Ана Јанева
  • Елизабета Димитрова
  • Гоце Рабаџиевски

Банката им честита на среќните добитници и им посакува да уживаат во наградите и да останат верни корисници на услугите на Халкбанк АД Скопје.

Следното месечно извлекување на награди за наградната игра „ПЛАЌАЈ СО HALKPAY И ОСВОЈУВАЈ НАГРАДИ!” за трансакции направени со HALKPAY мобилната апликација во период од 01.12.2020 до 31.12.2020 година ќе биде на 12.01.2021 година.

Еден учесник во наградна игра има право да биде извлечен само за една награда од вкупниот број на награди од месечните извлекувања, додека сите учесници од почетокот до крајот на наградната игра учествуваат во главното извлекување.

Користете ја мобилната апликацијата HALKPAY и бидете дел од наградната игра ,,ПЛАЌАЈ СО HALKPAY И ОСВОЈУВАЈ НАГРАДИ!”