Иако Југобанка не е во можност да управува со своите средства во Хрватска веќе три децении, Трговскиот суд во Сплит бара од банката седумстотини милиони евра.

Ова е последниот и најсилниот удар врз српската банка, која треба да ги подмири побарувањата на Хрватска врз основа на старите девизни заштеди на граѓаните. Дали оваа пресуда беше донесена според принципот кадија да ве тужи, кадија ви суди и какви се нејзините последици?

Југобанка поднесе најмногу тужби против државата Хрватска за враќање на недвижен имот, филијали и одморалишта, и неколку против тамошните компании кои земаа кредити и никогаш не ги вратија како „3-ти мај“ на Ријека. Сè беше решено во корист на хрватската држава, како и на последната – според тужбата на Хрватска против Југобанка.

Одлуката според која Југобанка треба да и плати 700.000.000 евра на Хрватска, е само последната во низата одлуки на штета на една од најголемите српски банки, според Агенцијата за осигурување на депозити.

Според правните застапници на стечајната Југобанка, целиот процес бил, благо речено, чуден од самиот почеток – од започнување на таканаречен секундарен банкрот до укинување на претходно донесената одлука за презентирање докази и одржување на рочиште, пренесува РТС.

„Ако добиете судска одлука во судски случај во кој не беа презентирани докази, тогаш не можете да го третирате освен како измислена судска одлука што треба да послужи како еден вид аргумент или нешто што, всушност, ќе покрие неоспорен факт , а тоа е, хрватското судство конфискуваше имот на српски компании во Хрватска “, посочува адвокатот Иван Симиќ, законски застапник на Југобанка.

Се поставува прашањето од каде Хрватска ќе ги наплаќа побарувањата, имајќи предвид дека Југобанка веќе нема имот таму со одлуките на хрватските власти.

„Го тужите имотот на Југобанка, за кој претходно не утврдивте што претставува во самата Хрватска, токму затоа што тој имот е конфискуван и украден неколку пати“, додаде Симиќ.

Што можат да сторат српските институции

Агенцијата за осигурување на депозити, која е стечаен управник на банките во стечај, вели дека тие ќе продолжат да ги преземаат сите достапни правни активности со цел да ги заштитат имотот и имотните права на Југобанка во Хрватска.

Во овој случај, Агенцијата и Југобанка имаат на располагање вонредни правни лекови – барање за ревизија и уставна жалба што ќе бидат поднесени во законскиот рок, а во случај на неповолен исход на овие постапки, постапката ќе биде покрената пред Европскиот Суд за човекови права во Стразбур.

Очекуваниот прв чекор на Хрватска е да поведе постапка за наплата на судските трошоци, кога од нашето судство ќе биде побарано да ја признае одлуката на хрватскиот суд.

Адвокатот Симиќ верува дека српското судство ќе може да одговори на ваквите предизвици.

Сепак, одлуката на Европскиот суд за човекови права за изземањето не е во наша полза – со став дека Хрватска не беше потписник на Европската конвенција за човекови права и основни слободи до 1997 година, и дека затоа сите закони и подзаконски акти се донесени од тогаш Хрватска тие не можат да бидат предмет на нивно разгледување.