Бугарија нема да може да влезе во еврозоната на почетокот на 2025 година, како што беше намерата. Во оваа фаза, поверојатното сценарио е тоа да стане возможно подоцна следната година, вели гувернерот на БНБ Димитар Радев во интервју за БТА.

Гувернерот на БНБ изјави и дека „буџетот треба да биде антицикличен или, со други зборови, антиинфлаторен, што во моментов не е. Глобалното и нашето сопствено искуство покажува дека тоа најдобро може да се постигне преку мерки за ефективна цена. управување и контрола“. Во режим на валутен одбор, централната банка има поограничени опции за контрола на инфлацијата поради недостаток на некои од класичните алатки за тоа. Во оваа позадина, улогата на фискалната политика во влијанието на цените е уште поголема, коментира тој.

Радев го коментираше и секторот за хипотекарно кредитирање кој се’ уште расте, посочувајќи дека „внимателно ја следиме и анализираме состојбата на кредитниот пазар и она што го гледаме не држи на прсти, но во оваа фаза не сме особено загрижени“. Во однос на можна промена на даночниот модел, за која неодамна се слушаа гласови, гувернерот на БНБ коментира: „Ако под промена на даночниот модел подразбирате зголемување на даноците, без разлика на каква форма, ова, под специфичните услови во земјата, попрво ќе ја поткопа даночната основа и ќе го зголеми сивиот сектор“.