Годишната стапка на инфлација за ЕУ во ​​минатиот месец достигна 1,5%, по падот од 1,4% во февруари, што е за 0,3 процентни поени за една година порано, според податоците на „Евростат“ објавени денеска. И покрај забрзувањето, сепак, во споредба со истиот период минатата година, имаше забавување, бидејќи инфлацијата во регионот изнесуваше 1,6%.

 

Во еврозоната пораст на потрошувачките цени, исто така, е забележан во март. Зголемувањето е за два процентни поени – минатиот месец изнесуваше 1,3%, во споредба со февруари кога изнесуваше 1,1%. Сепак, бројките остануваат пониски од претходната година кога беа на ниво од 1,5%.

Во февруари, само една земја во ЕУ има дефлација – Кипар со 0,4%. Во Унијата најслаба беше инфлацијата во Грција и Данска со 0,2% и 0,4%, соодветно.

Во обратен смер, Романија (4%), Естонија (2,9%), Обединетото Кралство (2,7%), Словачка и Литванија (и со 2,5%) се најбрзо растечките. Споредено со февруари, годишната стапка на инфлација забави во шест земји-членки, остана непроменета во шест и се забрза во 15.

Во март, услужниот сектор (+0,67 п.п.) најмногу придонесе за годишната инфлација во еврозоната. Храната, алкохолот и цигарите (+0,41 п.п.), енергијата (+0,20 п.п.) и неенергетските индустриски производи (+ 0,07 п.п.) беа рангирани подолу.