Повикот е отворен за општини, регионални плански центри, јавни установи, непрофитни организации (бизнис асоцијации, стопански комори, граѓански организации, едукативни центри и центри за обука), профитни организации (едукативни центри и центри за обука), како и микро и мали претпријатија регистрирани во земјата.

Целта е адресирање недостатоци важни за развој на туризмот.

Подгрантовите за инфраструктурни инвестиции предвидуваат 100.000 до еден милион евра за еден барател или до три милиони евра за партнерство меѓу два или повеќе баратели, подгрантовите за организациите од туристичкиот сектор, образовните установи и центрите за обука се до 50.000 евра за еден барател и до 150.000 евра за партнерство меѓу два или повеќе баратели, додека подгрантовите за локални микро и мали претпријатија се проектирани на максимум 100.000 евра за еден барател и до 300.000 евра за партнерство меѓу два или повеќе баратели.

Рокот за првата фаза за изразување интерес е 30 април 2018 година, а роковите за втората фаза се: 28 мај 2018 – година почетен датум за квалификуваните баратели да почнат со подготовка на целосни предлози, 6 август 2018 година – поднесување целосни предлози за инфраструктурни инвестиции, 16 јули 2018 година – поднесување целосни предлози за организации од туристичкиот сектор, образовните установи и центрите за обука и 23 јули 2018 година – поднесување целосни предлози за локални микро и мали претпријатија.

Апликантите мора да ги усогласат своите предлози со процедурите содржани во Прирачникот за грантови кој заедно со целосниот текст на повикот се објавени на веб-страницата www.lrcp.mk.

Инфо сесија за вториот повик вчера се одржа на Попова Шапка.