ЗАГРЕБ – Инвеститорите од светот за Хрватска во следните три години резервираа повеќе од три милијарди евра, колку од ова ќе бидат вложени во проекти зависи од тоа како ќе се постави.

 

 

По искуствата  на експерти од Colliers Хрватска, кои се консултира со сериозни инвеститори, пазарот на Хрватска  е многу интересен  за инвеститорите, предноста лежи во фактот дека парите за инвестиции се  во изобилство и по ниска цена, но пречка за реализација претставува нерешените  имотно-правни работи, катастар, администрација, кои  го стеснува просторот за пласман на капитал, објавува Вечерен лист.

 

На повеќе од педесет проекти кои би можеле да бидат интересни, па по анализа на Colliers укажува дека само десет од нив се подготвени за нови инвеститори.

 

“Хрватска ќе биде интересна за уште две до три години. Ако се пропушти можност во главниот град ќе одат во други дестинации”, предупредува Ведрана, директор на Colliers.

 

Хрватска се смета за безбедна земја, со високо туристички потенцијал, но неговиот развој го попречува лошата бизнис клима, изобилство на лоша инвестициска  приказна, непријателство кон странските инвеститори, непредвидливоста на проекти, поради пречки во системот …