Бруто домашниот производ на Италија во 2020 година се намали со 8,9%, според конечните податоци на националната статистичка агенција ИСТАТ.

На овој начин, може да се каже дека италијанската економија ќе го доживее најтешкиот период од 2020 година по Втората светска војна.

Буџетскиот дефицит минатата година изнесуваше 155,6 милијарди евра или 9,5% пишува Би-Би-Си. Ова е најголемото негативно салдо од крајот на 1995 година, и покрај фактот дека е под официјално очекуваните 10,8% од домашниот домашен производ.

За 2021 година, италијанската влада предвидува буџетски дефицит од 8,8%. Државниот долг минатата година се зголеми на 155,6% од БДП во споредба со 134,6% од БДП во 2019 година.