Твое време, твој избор!

Избери го бесплатниот пакет за млади до 25 години и користи ја НЛБ мКлик апликацијата за мобилно банкарство!

Модерниот интуитивен дизајн и функционалностите на НЛБ мКлик апликацијата ти овозможуваат да ги извршуваш сите банкарски трансакции од твојот мобилен телефон, во кое било време и од кое било место.

Реализирајте ги сите банкарски трансакции преку мобилен телефон од секое место додека уживате во Вашето слободно време! 

Што овозможува НЛБ мКлик?

 • Отворање на трансакциска сметка online директно преку апликацијата
 • Едноставен пристап до податоците и проверка на состојбата и прометот на сите Ваши сметки, депозити,картички и кредити
 • Извршување на сите плаќања со само еден клик: интернитрансакции, режиски трошоци и останати плаќања кон физички и правни лица
 • Промена на лимит на Вашите картички за подигнување готовина на банкомат, плаќања во продажната мрежа на ПОС терминал и интернет плаќања, за Ваша поголема сигурност и флексибилност при користење на НЛБ платежните картички
 • Конверзија од една во друга валута
 • Надополнување на кредит за мобилен телефон
 • Локатор на најблискиот банкомат и експозитура
 • Директен контакт со Банката во секое време
 • Брзо и едноставно плаќање на достасаните обврски на  Вашите кредитни картички / Кредити
 • Доспевање на рати на Вашите кредитни картички
 • Плаќање на сметки за режиски трошоци без провизија
 • Добивање на известувања (нотификации) за трансакции со платежни картички како и известувања (нотификации)  за приливи и одливи од Вашата трансациска сметка

 

За повеќе информации прочитајте на следниов линк.