Повратот на ДДВ кон фирмите во првата половина од годинава е драстично зголемен во однос на претходите години. Во првото полугодие од годинава направен е поврат на на ДДВ кон фирмите од 206,5 милиони евра што е за 6% повеќе во однос на лани.

Додека во однос на 2018 повратот е повисок за 26% и 44% во споредба со 2017 година. Според министерството за финансии повратот е значаен заради зачувување на ликвидноста на стопанството, а со тоа и поттикнување и поддршка на економската активност.