Во Собранието денеска седница ќе одржи Комисијата за финансирање и буџет, на која треба да се дискутира по Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за платежни услуги и платни системи, по скратена постапка.

Како што стои во образложението објавена на собраниската веб-страница, основната цел на предложените измени е усогласување на Законот за платежни услуги и платни системи со Предлог измените на Законот за Народната банка на Република Северна Македонија (кој е во фаза на донесување). Се посочува дека Предлог на законот се заснова врз истите начела врз кои се заснова и постојниот закон.

-Основните решенија на Предлог на законот за изменување и дополнување на Законот за платежни услуги се: Усогласување со Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за Народната банка со кој се предвидуваат одредби за формирање на нов орган на управување кој презема дел од досегашните овластувања и задачи на гувернерот, во делот на одлучувањето за издавање на дозволи и согласности за финансиски институции и во делот на преземање на мерки кон банки,
штедилници и други финансиски институции кои се предмет на супервизија на Народната банка. Измени на дел од одредбите со цел нивно допрецизирање заради појасна примена на истите, се вели во образложението за овој предлог-закон.