На берзата во САД, најголема загуба е забележано од компании од енергетскиот сектор, основните суровини и технолошки сектори.

USA500