Акциите на пазарот во САД се зајакнуваат, и тоа  повеќето од компаниите во технологијата, индустријата и финансискиот сектор.

S & P500