На берзата во САД најголемата добивка  е забележана од страна на енергетските компании, главно поради порастот на цените на суровата нафта. Компаниите од основните материјали и технолошкиот сектор исто така забележаа раст.

S & P500