Цената на суровата нафта падна од највисоките нивоа, бидејќи нападите на САД, Велика Британија и Франција за целите на Сирија покажаа дека тоа е ограничена и веројатно еднократна акција, барем за сега.

S & P500