Пазарот на акции во САД падна во петокот. Најголема загуба е забележано од компаниите од потрошувачката, технологијата и услужните сектори. Најголема добивка беше забележана од General Electric (+ 3.93%), а најголемата загуба на Apple (-4.10%.).