Извлечени се  добитниците кои учествуваа и комплетно ја одговорија годишната анкета на Стопанска банка за 2018 година.

Ова се среќните добитници:

Добитник на ЛапТоп

Име Презиме: П. М.

ID: 2842394

Адреса: Јорго Османо бр.32, Битола

 

Добитник на Велосипед 1

Име Презиме: А. Д.

ID: 2059818

Адреса: Венјамин Маџуковски бр.4/3-9, Скопје

 

Добитник на Велосипед 2

Име Презиме: Б. Ј.

ID: 583659

Адреса: Крум Вранински бр.17, Кочани

 

Добитник на Велосипед 3

Име Презиме: А. М.

ID: 13176

Адреса: Вељко Влаховиќ бр 2-1/1, Кавадарци

 

Добитник на 30.000 денари

Име Презиме: М. А.

ID: 6276

Адреса: Иван Аговски бр.5, Скопје

 

Клиентите ќе бидат известени од страна на  контакт центарот на банката  околу подигнување на наградата.