Македонија пат објави оглас за доделување на договор за јавна набавка на услуги од агенција за вработување.

 

Според објавата на Бирото за јавни набавки се работи за договор со проценета вредност од 2.000.000 денари без ДДВ во период од од една година.

 

 

Критериум за доделување на договорот е најниската цена.

 

 

Целата набавка може да ја видите на следниов линк.