Инструкциите ги дава вработен во Централната Банка на Црна Гора и се однесува за повеќе апоени на книжни евра.