.Не бил само Ковид 19 погубен за човештвото, постоел нов вирус „Планиско лудило“ многу поопасен од ковид 19.Додека за Ковид 19 сите научници се борат да пронајдат лек, вакцина , за новиот вирус кој потекнува од Охрид ,човештвото не може да пронајде лек.Вирусот „Планиско лудило“ може да го сотре исклучиво заспаното Јавно Обвинителсво, но за жал ,такво нешто во оваа држава преставува невозможна мисија!!

Скандалозни фантасични 20.765.000,00 или 338.000 евра од буџетот на Општина Охрид за 2021 година во новата ставка во буџетот за 2021 година на Општина Охрид насловена како „Планинско лудило“?!

Доколку се погледне и прочита –НАЦРТ-ПРОГРАМА ЗА СПОРТ  И РЕКРЕАЦИЈА  ЗА 2021 ГОДИНА“ која пред советниците на Општина Охрид треба да се најде на првата седница на Советот на Општина Охрид на усвојување во буџетот на Општина Охрид за фискална 2021 година, единствениот заклучок што може да се изведе од ваквата папазјанија е тоа што во Општина Охрид и помеѓу советниците завладејало колктувно лудило , кое граѓаните на Охрид ќе ги чини 20.765,000,оо денари?

Може Охрид да нема пари во буџет да се справи со дивите градби, може да нема пари за училишта, градинки,може граѓаните да немаат водовод ,канализација ,да немаат пат,да немаат паркови , тротоари, но за „Планиско лудило“ , мора да има?!

Како предлагач се јавува раководителот на секторот за спорт и млади Јоне Станкоски,кој само до пред неколку месеци беше претседател на НВО „ОхридТрчат“,од каде поднел декларативно оставка ,за да може да се прикрие судирот на интереси.Така Станкоски за лудории на неговата „ОхридТрчат“ им издвоил :

-За спортска активност под име „Планиско лудило“ 250.000,оо денари

-ОхридТрчат2021 450.000,оо денари

-ОхридТраил 2021 година 350.000,оо денари

Станскоски за своето друштво си обезбедил фантастични 1.050.000,оо денари , но тоа не е се!

Доколку се прегледа програмата која е дадена на усвојување пред советниците на Општина Охрид за 2021 година, општински течки пари во износ од 20.765.000,00 ќе лапнат и следните клувбови и поединци:

Училишните спортски системи на активности и натпревари и Сојузот на училишен спорт Охрид ќе бидат финасирани во 2021 година со скромни 250.000,оо денари!!??

Трансфери кон спортски клубови  13.475.000,00
Други трансфери   3.190.000,оо денари

Капитални расходи 1.000.000,00 денари

Еве како поединачно Општина Охрид постанува „Планинско Лудило“

 Изнајмување на друг тип на простор

 

 

Јануари-Декември

Изнајмување  спортски објекти на ЈП „Билјанини Извори“

 

 

Непречено и организирано користење на расположивите спортски објекти од страна на клубови,училишта, поединци, здруженија и др. субјекти со создавање услови за спортување за сите генерации. Организирање и поддршка на најразлични спортски настани и активности, посебно со поддршка на талентирани спортисти и проекти што значат унапредување на спортот во Општина Охрид .  

 

 

 

 

 

3.000.000,00

 

46 Субвенции и  трансфери
 Трансфери  до спортски клубови

 

Јануари – Декември

Трансфери кон спортски клубови

 

 

Основната цел е поддржувањето на организираните  активности за развој и унапредување на масовниот спорт и рекреактивниот спорт како   и клубските натпревари и натпревари  по принципот спорт за сите.Со оваа програма ќе се обезбеди финансиска поддршка на спортските клубови во општина Охрид.

 

 

 

 

 

Ф.К.ОСК Фер плеј Охрид

 

Ф:К Охрид Топ Тим

 

Ф.К Копенхаген

 

Шаховски Клуб „Ласкер“

 

Боксерски клуб Алексо Огненоски

 

Стрелачки клуб Охрид

 

Стрелачки клуб Лихнидос

 

ХВА ранг-ФИСТ

 

Кајак кану клуб Стрмец

 

Акватика јахтинг

 

А.К Охрид

 

Тениски клуб Охрид

 

 

Трансфери до клубови од ОФС

Риболовно друштво

Св.Апостол Петар

 

ГРК Охрид

 

ГФК Охрид

 

ФК Воска Спорт

 

ГКК Охрид

 

Р.К Лихнид

 

Ана Стојаноска

 

Дејан Ангелоски

 

Трансфери кон други клубови

  

 

 

 13.475.000,00

(вкупно трансфери)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.000,00

 

30.000,00

 

30.000,00

 

90.000,00

 

250.000,00 

   

 

80.000,00

  

60.000,00

 

80.000,00

 

120.000,00

 

100.000,00

   

250.000,00

 

 80.000,00

 

 

120.000,00

 

60.000,00

 

6.000.000,00

 

 3.700.000,00

 

 750.000,00

 

1.200.000,00

 

 120.000,00

 

 25.000,00

 

 50.000,00

 

250.000,00

Други трансфери

 

 

 

 

 

 

 

 

Јануари Декември

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јануари/Декември

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јануари/Декември

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јануари/Декември

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јануари – Декември

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддршка за учество во училишните спортски системи на активности и натпревари и Сојузот на училишен спорт Охрид.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подршка на спортските здруженија кои допринесуваат за развојот на подводните спортови,ја развиваат свеста кај населението за здрава животна околина и со својата работа активно учествуваат за развојот на спортскиот туризам во општина Охрид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансиска подршка на традиционални спортски манифестации/настани,проекти

 

Одржувањето  на спортски манифестации/настани,како и реализирањето на проекти од областа на спортот ќе допринесат за популаризација на спортот,подигнување на свеста за здрав начин на живот,масовност во спортот,но и можност за постигнување на врвни спортски резултати,а исто така  и промоција на Охрид како спортско туристичка дестинација во земјата и светот.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортско рекреативни активности ,награди и признанија за спортските резултати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програми за активности на лица со посеби потреби и здруженија на пензионери

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во други трансфери кон клубови во кои влегуваат спортски клубови,здруженија од областа на спортот,спортски манифестации/настани и проекти на кои локалната самоуправа на Општина Охрид обезбедува финансиска подршка во вредност од:

 

 

 

 

 

 

 

Во насока на унапредување на училишниот спорт општината ќе финансира програми,проекти и спортски активности на учениците  од основните и средните училишта од општина Охрид.

Училиштето има обврска да води грижа и за здравјето на учениците со овозможување правилен физички развој, во современи услови,како и создавање здравствена култура. Поради сето ова се помага училишниот спорт,се развива и организира при што учениците кои имаат афинитет и желба побрзо избираат сакан спорт под стручна контрола и организација. Воедно се создава еднаквост на правата за физичката активност на сите деца без оглед на нивните предиспозиции.

Учество на деца од детски градинки и ученици од основни училишта

 

 

 

 

 

 

 

Нуркачки клуб АМФОРА

 

Нуркачки клуб Акватек

 

Клуб за подводни дејности – Охрид

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отворени голф денови

 

Охрид опен 2021 Хваранг Фист

Охрид опен 2021 Хваранг ИТФ

Трофеј Охрид Топ Тим

 

Фер Плеј куп

 

Пливаме во сино-Аква спирит

 

Мегународен пливачки митинг 2021-Охрид опен-Акваспирит

 

100 години фудбал во Охрид-Охрид њуз

 

Мегународен баскет турнир ГКК Охрид

 

Денот на

Галичица(планиснско лудило)

 

Тенис за сите-Адвантико

 

Мал Илинденски пливачки маратон 2021

 

Пливачки маратони Охридски бранови на 5км и 10 км

 

Охрид трчат 2021

 

Ватерполо турнир 2021

 

Регата во едрење (Аматер)

 

Меч рејс куп(Меч рејс клуб Охрид)

Куп за едрење на Охридско езеро-Охрид салинг кап

 

Едриличарска регата 2021

Акватика јахтинг

 

Кајакарска регата 2021

 

Охрид траил 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одржување на традиционални спортски натпревари ,при што играта секогаш да биде над резултатот.

Самиот проект да биде можност за социјализација на сите учесници,независно од возраста или  нивната етничка или верска припадност.

 

Турнир во мал фудбал “Бајрамски турнир”

 

 

 

 

 

 

 

Наградите и признанијата да бидат симболични.

Општина Охрид ќе поддржува и спортско рекреативни активности на лица со посебни потреби и пензионери

 

 

 

 

 

3.190.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000,00

 

100.000,00

 

150.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.000,00

 

70.000,00

 

70.000,00

 

60.000,00

 

100.000,00

 

30.000,00

 

 

60.000,00

 

100.000,00

 

 

90.000,00

 

 

250.000,00

 

 

80.000,00

 

120.000,00

 

 

80.000,00

 

 

450.000,00

 

30.000,00

 

30.000,00

 

30.000,00

 

30.000,00

 

 

90.000,00

 

 

90.000,00

 

350.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

30.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.000,00

 

 

 

 48 Капитални расходи
 Реконструкција на други објекти

Јануари – Декември

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одржување  на условите за користење на постојните спортските терени и изградба на нови на подрачјето на општината Охрид

 

 

Тековно одржување(косење трева,метење)

 

 

1.000.000,00

 

 

 

 

 

 

  100.000,00

 

 

ВКУПНО : 20.765.000,00 денaри

 

Извор:   OhridSky