Најдобриот животен стандард меѓу земјите што некогаш ја сочинуваа Југославија е во Словенија. Стандардот остана ист како во 1990 година.

Ова е илустрирано со видео во кое за неколку минути се сумира движењето на животниот стандард од 1990 до 2020 година во Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија, Македонија и Црна Гора.

Видеото е направено врз основа на податоците за БДП, а како се смени ситуацијата можете да видите во видеото.