Капшитал Банка за своите клинети безбеди услови за сигурно чување на Вашите лични предмети, лични документи, вредносни документи, накит и предмети коишто се од посебно значење за Вас. Воедно Ви нуди можност да ги овластите и Вашите најблиски за користење на сефот без дополнителни трошоци.

Во сефот не е дозволено да се сместат: експлозивни, запаливи, загадувачки, забранети материи и киселини коишто можат да нанесат штета на издадениот сеф или на просторијата каде што се наоѓаат сефовите.

Во насока на континуирано следење на потребите на клиентите, Банката Ви обезбеди на располагање сефови во различни големини:

Мали сефови: 6*24*35см и 8*24*35см
Среден сеф: 13*24*35см
Голем сеф: 21*24*35см

Услугата е достапна за користење секој работен ден (понеделник- петок) од 8 до 16 часот во експозитурата Центар на улица „Никола Кљусев“ бр.1, Скопје. Банката Ви гарантира тајност и дискреција при користење на сефовите.