КБ Прво пензиско друштво АД Скопје соопшти преку  Македонската берза. дека  во текот на минатата година оствари добивка од 112,5 милиони денари, што е зголемување во однос на претходната година кога компанијата имала добивка од 89 милиони денари.