Соодносот на нефункционалните кредити на деловните банки изнесуваше 1,84 проценти на крајот на четвртиот квартал, што е за 0,12 процентни поени повеќе отколку на крајот на третиот квартал

Процентот на лоши заеми на кинеските комерцијални банки малку падна на крајот на четвртиот квартал од 2020 година, покажуваат податоците на банкарскиот регулатор.

Односот на нефункционалните заеми на деловните банки изнесуваше 1,84 проценти на крајот на четвртиот квартал, што е за 0,12 процентни поени повеќе отколку на крајот на третиот квартал.

Нефункционалните заеми на деловните банки изнесуваат 2,7 трилиони јуани (418,4 милијарди американски долари).

Податоците исто така покажуваат дека вкупните средства на кинеската банкарска индустрија на крајот на минатата година достигнаа 319,7 трилиони јуани, што е за 10,1% повеќе од истиот период минатата година.

Стапката на адекватност на капиталот на заемодавателите и коефициентот на резерва на покриеност се 14,7% и 184,5%, соодветно.

На крајот на четвртиот квартал, заостанатите кредити на мали и микро бизниси од банкарскиот сектор изнесуваат 42,7 трилиони јуани.