Посетите на филијалите на банките се сè уште важни за клиентите во Централна и Источна Европа и покрај зголемената популарност на дигиталното банкарство и се почести од посетите на лекарите.

Речиси сите клиенти од Централна и Источна Европа (ЦИЕ) ја посетиле филијалата на матичната банка во изминатите 12 месеци, според најновото истражување на банкарскиот пазар за групата „Ерсте“ во земјите од ЦИЕ спроведена од IMAS International.

Луѓето кои посетуваат филијали и користат дигитални банкарски канали претставуваат најголем сегмент на банките во пет од седумте испитани земји. Овој пристап кон банкарските услуги е особено распространет во Австрија и Чешка, во кои 60% од испитаниците користеле дигитални услуги и отишле во филијали во последните шест месеци, не сметајќи ги посети само за употребата на банкомати.

Повеќе од половина од испитаниците во Романија и околу 40 проценти од нив во Унгарија и Словачка исто така го сакаат овој пристап. Србија и Хрватска се единствените два пазара каде што оние кои ексклузивно ги посетуваат филијалите остануваат најголем сегмент на клиенти. Сепак, во овие земји, најбрзо расте бројот на клиенти кои комбинираат дигитално банкарство и деловни патувања.

Речиси сите испитаници кои користат банкарски услуги велат дека ја посетиле филијалата во изминатите 12 месеци. Дури и кај вкупното возрасно население, огромното мнозинство на луѓе во сите седум држави изјавиле дека посетиле банкарска филијала претходната година – од 63% од испитаниците во Романија, до дури 95% во Австрија.

Во овој период, тие почесто ја посетувале филијалата на банката од докторот, покажува истражувањето. Во Србија, одењето во филијала е исто така приоритет во однос на некои вообичаени активности. Честопати следува физичка активност, купување преку Интернет, потоа користење дигитални банкарски услуги, одење на културен настан, посета на советник за банка и одење на спортски настан.

Личниот контакт е важен
За повеќето испитаници на сите пазари, целта на посетата на банката не е само да се повлечат пари од банкомат, туку и да се остварат личен контакт и разговор со банкарски советник или благајник. Ова е особено точно за испитаниците од Србија – 88 проценти од нив. Најмалку или 56% од анкетираните биле заинтересирани за директен контакт со вработените во Чешката Република.

Банките ги посетуваат клиенти од сите возрасти. Иако мобилното банкарство е особено популарно кај помладите клиенти, тоа не значи дека тие не сакаат директно да се консултираат со вработените во канцеларијата – најмалку шест на 10 испитаници на возраст од 15 до 29 години велат дека отишле во филијала во изминатите шест месеци (не сметајќи одење само за употреба на банкомат)

Дигитално банкарство преку од мобилен
Кога станува збор за употреба на дигитални канали, постојат значајни разлики помеѓу земјите од ЦИЕ. Во Србија и Хрватска, нешто повеќе од 40% од клиентите во банкарството велат дека користеле услуги од дигиталното банкарство во последните шест месеци, а четири проценти од банкарските клиенти во Србија целосно избегнале посети на филијали. Спротивно на тоа, повеќе од една четвртина од сите испитаници во Чешката Република и сличен процент на словачки граѓани никогаш не посетиле филијала за истиот период и се потпирале само на дигиталните канали.

Во просек, шест од десет банкарски клиенти во ЦИЕ редовно користат дигитално банкарство. Употребата на дигитални канали бележи скромен, но стабилен раст на годишно ниво, поттикнувајќи значителни зголемувања на користењето на мобилното банкарство, особено во Југоисточна Европа.

Во Србија е забележан раст на корисниците на дигитално банкарство само преку мобилен телефон, од 14 проценти во првото полугодие на 2018 година на 32 проценти во истиот период оваа година. Србија и Романија се првите два пазари на ЦИЕ каде дигиталните услуги почесто се пристапуваат исклучиво на мобилен телефон. Сепак, во овие земји, најголем дел од клиентите често ги користат и своите мобилни и дигитални банкарски компјутери – во Србија, нешто повеќе од половината од нив.

Младите клиенти сакаат да користат телефони

На сите седум пазари опфатени со истражувањето, најмладите клиенти имаат многу поголема веројатност да користат банкарски услуги преку Интернет, особено преку мобилни апликации, отколку вкупното население опфатено со банкарски услуги во нивните земји. Во повеќето земји од Централна и Источна Европа, процентот на клиенти на возраст меѓу 15 и 29 години кои користеле дигитални канали е повеќе од 20 проценти повисок од процентот на клиенти од сите возрасти. Разликата е слична во однос на прифаќањето на мобилното банкарство.

Додека комбинацијата на користење дигитални канали и посети на експозитури е тековен тренд, сите горенаведени сугерираат дека во иднина ќе има се повеќе клиенти кои користат исклучиво дигитално или дури и мобилно банкарство.

 

Забрането превземање на содржината без претходна согласност на редакцијата на БанкоМетар.мк