Банките во еврозоната можат да очекуваат поголеми загуби доколку климатските ризици не се ублажат, а најголемите ќе бидат во земјите со чести природни катастрофи, покажа во средата студијата на Европската централна банка (ЕЦБ).

ЕЦБ спроведе симулација во повеќе од 1.600 банки во еврозоната за да утврди како да се справи со последиците од честите природни катастрофи како резултат на климатските промени и со воведување мерки што треба да ги намалат емисиите на стакленички гасови.

Симулацијата покажа дека шансите за проблеми во сервисирањето на банкарските заеми ќе се зголемат за седум проценти во текот на следните 30 години, ако не се преземе ништо за спречување на климатските промени.

Регионите во јужна Европа во тој случај веројатно би биле повеќе изложени на ризик од пожар, додека Источна и Централна Европа би биле под зголемен ризик од поплави, забележува ЕЦБ.

Во исто време, банките во земји како Грција, Кипар, Португалија, Шпанија и Малта се значително повеќе изложени на компании чии чести природни катастрофи можат да предизвикаат големи загуби од оние во другите земји, но и во споредба со просекот на еврозоната, откри ЕЦБ.

Повеќето земји, од друга страна, се подеднакво изложени на ризик од негативното влијание на мерките за ублажување на големите загадувачи.

„Европските земји се подеднакво изложени на ризик од транзиција кога гледаат компании во слична позиција, но само неколку земји се екстремно ранливи на високи физички ризици“, се заклучува во извештајот на ЕЦБ.

Компаниите чии загуби би можеле да се намалат со мерки за намалување на емисиите се концентрирани во сектори како што се земјоделство, рударство, производство на електрична енергија и гас, водоснабдување и управување со отпад, покажа студијата.

Во земјите од Северна и Централна Европа, учеството на компаниите со високи емисии на штетни гасови е од 20 до 50 проценти, додека нивната изложеност на компании кои можат да бидат сериозно оштетени од природни катастрофи е многу ограничена, во повеќето случаи на околу пет проценти.

Компаниите изложени на природни катастрофи се главно концентрирани во Јужна Европа, посочува ЕЦБ.

Авторите на студијата заклучуваат дека краткорочните трошоци за „зелената“ транзиција се речиси занемарливи во споредба со трошоците за неконтролирани климатски промени на среден и долг рок.

Банките во еврозоната, од друга страна, можат да очекуваат поголеми загуби доколку климатските ризици не се ублажат, а највисоките ќе бидат во земјите со ниско ниво на колатерална заштита и во оние со чести природни катастрофи, се заклучува во студијата.