Акциите кои остварија наголем пораст на вредноста во текот на април, годинава се  на Охридска банка и Комерцијална банка. Од друга страна акциите на Топлификација и на ТТК банка остварија најголем пад на вредноста, покажува месечниот билтен на Македонската берза за април.

Детален преглед: