На најновата листа на должници на Министерството за финансии , на првите десет места се наоѓаат покрај јавните претпријатија и општини, клиники, но и државни фирми. Најголемиот долг изнесува 67,2 милиони евра, додека пак најмалиот 577 000 евра, пренесува Радио МОФ. 

Државни фирми и ЈП со највисоки обврски

МЖ Транспорт                                                          67,2 милиони евра

МЖ “Инфраструктура“                                            26,0 милиони евра

ЈП Колекторски систем                                              8,8 милиони евра

ЈП Водовод Куманово со Ц.О.Куманово                8,2 милиони евра

ЈП Водовод и канализација -Скопје                        7,6 милиони евра

ЈКП “Тетово “Ц.О. -Тетово                                          5,4 милиони евра

„Водостопанство“ – Скопје                                        5,4 милиони евра

ЈП Водовод  Охрид                                                      5,1 милиони евра

ЕЛЕМ                                                                                4,8 милиони евра

Највисокиот износ од 67,2 милиони евра на доспеани а неплатени обврски има АД МЖ „Транспорт“, додека пак на на второ место се наоѓа МЖ “Инфраструктура“ со долг од скоро 26 милион евра. На третото место е ЈП од областа на здравството за потребите на јавните здравствени установи и има неплатени сметки во износ од 15,2 милиони евра. Веднаш потоа, на четвртото место, со долг од 14,1 милион евра е општина Тетово. На должничката листа, на петто место, со неплатени сметки во износ од 10,9 милион евра се наоѓа ЈЗУ Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија“.

Доспеани а неплатени обврски (здравство)

ЈП од областа на здравството                                       15,2 милиони евра

Клиника за радиотерапија и онкологија                    10,9 милиони евра

Клиника за трауматологија                                             5,2 милиони евра

ГОБ “8 ми септември“                                                       4,7 милиони евра

Институт за трансфузиологија                                         4,6 милиони евра

Општа болница-Охрид                                                       4,1 милиони евра

Во листата на задолжени претпријатија на Министерството за финансии, помеѓу должниците, се наоѓа и ГОБ “8 ми септември“ со долг од  4,7 милиони евра, а на оваа листа е и Институтот за трансфузиологија со долг од  4,6 милиони евра.