За инфлацијата во последните месеци се зборува многу повеќе отколку што сме навикнати. Факт е дека во исто време, инфлацијата може да биде голема загуба за многумина, но од друга страна, многумина можат и да го зголемат своето богатство поради неа.

На веб-страницата на Банкрејт наведоа кога инфлацијата треба да влијае повеќе, а кога помалку.

Добитници од инфлацијата

Корисници на кредити со фиксна стапка

Според Марк Тома, пензиониран професор по економија на Универзитетот во Орегон, секој корисник на големи кредити со фиксна стапка има корист во време на инфлација. Во овој случај, каматната стапка се одредува во моментот на склучување на договорот и не се менува со текот на времето.
Според него, сопственоста на недвижности е и добра заштита од инфлација, бидејќи со текот на времето ја задржува својата вредност.

Според Банкрејт, акционерите се до одреден степен заштитени од инфлација. Истите фактори кои влијаат на растот на цените на суровините влијаат и на зголемувањето на вредноста на компанијата. Многу зависи од дејноста во која работи компанијата.

Грег Мекбрајд, главен финансиски аналитичар во Bankrate, рече дека купувањето акции што може да се чуваат, како златото, е исто така добра заштита од инфлација. Некои финансиски експерти сметаат дека биткоинот е дигитален облик на злато, додека други се противат.

Губитници од инфлацијата

Штедачите

Во време на инфлација, кај губитниците спаѓаат штедачите, бидејќи парите што ги ставаат „настрана“ од година во година постепено губат вредност.

Пензионерите

Кога стапката на инфлација е висока, тоа се одразува на повисоки плати, а пензионерите немаат корист од тоа, вели Мекбрајд. Така, инфлацијата негативно влијае на нивните средства.

Инвеститори во долгорочни обврзници

Како што објасни Том, инвеститорите во обврзници обично се во неповолна положба во време на инфлација. Мекбрајд додава дека инвеститорите во обврзници можат да се осигураат со тоа што ќе изберат да инвестираат во краткорочни обврзници индексирани со инфлација.

Заемопримачи со променливи каматни стапки

Времето на инфлација е неповолно за кредитоносителите кои го враќаат со променлива каматна стапка. Имено, ратата за отплата на кредитот се зголемува со зголемувањето на цените, што ја прави нејзината отплата зголемен финансиски товар за имателот.