Комерцијална банка АД Скопје преку Македонската берза информира дека Хари Костов, главен извршен директор и претседател на Управниот одбор се стекнал со 1.000 обични акции издадени од Комерцијална банка АД Скопје.