Според податоците за движењето на нето/бруто платата по вработен, К-15 за оваа година ќе се движи од 9.610 денари (40 отсто од износот на просечната нето плата во последните три месеци) до 14.090 денари (40 отсто од износот на просечната бруто плата во последните три месеци).

И оваа година К15 ќе добијат само вработените во приватниот сектор, кој треба да го добијат до 31.12.2018.