Миграцијата на работна сила е сериозен предизвик за повеќето луѓе.

Најважно е да ги најдете најдобрите зделки на пазарот, а потоа треба да истражите колкави се платите на различни места, како и колку изнесуваат месечните трошоци за живот.

Според податоците на Евростат, во 2022-ра година просечната годишна плата (за едно лице) се движи од 81.818 евра во Швајцарија до 15.335 евра во Грција. „Euronews“ ја анализира конкурентноста на платите за пет популарни професии во еврозоната за пазарот во Велика Британија, Норвешка, Данска, Швајцарија и Исланд.

Фокусот е на просечниот работник и ја испитува конечната бројка кога просечниот персонален данок и придонесите за социјално осигурување се одземаат од бруто платата. Целокупната стапка, која ги вклучува овие две одбитоци, се заснова на податоците од 2022-ра година обезбедени од ОЕЦД.

Проектен менаџер

Просечната плата за оваа позиција е највисока во Данска (за сите нивоа на искуство и сите индустрии), но кога се одземаат персоналниот данок на доход и придонесите за социјално осигурување (вкупно 35,5%), можеби компаниите во Швајцарија нудат речиси подеднакво добра понуда.

Ако претпочитате повеќе права за работниците, широк спектар на бенефиции за социјално осигурување и добро вино, Франција може да се покаже како подобра дестинација.

Во зависност од вашето искуство и степен на образование, бруто платите за проект-менаџерите паѓаат помеѓу 45.000 и 75.000 евра во втората по големина економија во ЕУ, каде просечната плата на работникот, по даноците и социјалното осигурување, е 72,3% од неговата бруто плата во 2022-ра година. (просекот на ОЕЦД е 75,4%).

Аналитичар на податоци

Анализата на податоци сѐ повеќе се бара во Европа.

Иако Данска нуди највисока бруто плата, Швајцарија има најдобра понуда, каде работниците земаат дома 81,5% од својата бруто плата, највисок процент на целиот континент.

Меѓу земјите во опсегот на просечната бруто плата, Белгија е меѓу највисоките, која нуди бруто плата од 68.424 евра. Но, нето платата е под 41.000 евра, додека во Естонија за истото работно место може да се добие нето плата од 48.030 евра.

Развивач на софтвер

Меѓу слободните работни места објавени на интернет во вториот квартал од 2023-та година, најбарани во Европа се развивачите на софтвер и асистентите за продажба.

Земајќи го предвид нето приходот, развивачите на софтвер најмногу заработуваат во Швајцарија (89.998 евра), Данска (78.516 евра), Исланд (62.536 евра) и Естонија (56.451 евра).

Менаџер за продажба

Менаџерите за продажба заработуваат значителни плати во Данска, Финска, Швајцарија и Белгија, при што највисоката просечна нето плата достигнува 171.781 евра во Данска, тоа е повеќе од 14.000 евра месечно.

Инженер

Инженерите во Швајцарија може да очекуваат годишна нето плата од над 89.000 евра – највисока во Европа, додека просечната годишна нето плата за оваа професија на континентот е нешто повеќе од 39.500 евра.

Според изборот на податоците, од петте занимања и многубројните понуди на земјите, највисока просечна годишна нето плата заработуваат менаџерите за продажба во Данска (171.781 евра), додека најниската е скромна 15.503 евра за инженерите во Хрватска.

Секако, при пресметувањето на реалната вредност на нето платата на една земја, мора да се земат предвид и трошоците за живот и стапките на инфлација, додава „Euronews“.