Комерцијална банка А.Д. Скопје со 13,4 милиони евра ќе ја финансира изградбата на првата приватна ветерна централа „Богословец“. Со оглед на значењето на овој проект за постигнување одржливо производство на енергија во земјава и за заштита на животната средина, обезбедено е финансирање од повеќе домашни и меѓународни институции, при што Комерцијална банка обезбеди најголема финансиска поддршка меѓу домашните банки.

Синдицираниот кредит во вредност од 51 милион евра, чиј главен носител е Erste Group Bank AG, е наменет за финансирање на изградбата на ветерниот парк со моќност од 36 мегавати во близина на селото Богословец. Носител на инвестицијате е македонската компанија за енергетски проекти БНБ компани ДОО, во која неодамна вложи капитал и Инвестицискиот фонд за зелен раст – ГГФ (Green for Growth Fund – GGF), основан во 2009 година од Германската банка за развој КфВ (KfW Development Bank) и од Европската инвестициска банка.
За Комерцијална банка претставува привилегија да учествува во финансирањето на првата приватна инвестиција за изградба на ветерна централа во земјава. Зелената енергија и обезбедувањето здрава животна средина се обврска на сите субјекти посебно, но и заедничка мисија за постигнување поголеми цели. Комерцијална банка во континуитет обезбедува финансиска поддршка за „зелени“ проекти, а и во своето работење имплементира низа практики и процеси кои спречуваат загадување на околината.

„Богословец“ се очекува да почне да произведува електрична енергија кон средината на 2023 година, со што ќе го удвои постојниот ветерен капацитет во земјава. Оваа централа ќе се спречи емисија на над 80.000 тони CO2 годишно и ќе даде огромен придонес во постигнување на целите од Акцискиот план за обновлива енергија на Северна Македонија, кои предвидуваат уделот на обновливата енергија во вкупното производството на електрична енергија до 2024 година да достигне 50%.