Комерцијална банка АД Скопје ќе ги награди членовите на Надзорниот одбор со износ од 3.920.000 денари или во противвредност од 63,7 илјади евра.

За исполнетите обврски седуммината членови ќе добијат по 9.100 евра. Овие средства спаѓаат во трошоците на Банката.

Надзорниот одбор на Комерцијална банка го сочинуваат:

1. Сава Димитрова – Претседател и Независен член на Надзорниот одбор

2. Таки Фити – Заменик претседател и член на Надзорниот одбор

3. Горан Антевски – Член на Надзорниот одбор

4. Сашо Наумоски  Член на Надзорниот одбор

5. Александра Максимовска – Стојкова – Независен член на Надзорниот одбор

6. Ванчо Чифлиганец  Член на Надзорниот одбор

7. Фатмир Етеми  Член на Надзорниот одбор

Своето работење и активностите Надзорниот одбор на Комерцијална банка ги остваруваше на своите редовни седници кои беа одржувани најмалку еднаш квартално. Во текот на минатата година Надзорниот одбор одржал десет редовни седници.

Инаку, овој состав на Надзорниот одбор го одработува својот втор мандат, кој е со важност до 20 мај 2024 година.